SHISHAMO - Hora, Waratteru - Single

SHISHAMO
Hora, Waratteru
Single

「ほら、笑ってる」